Bệnh thủy đậu (Varicella): Nguyên nhân

Sinh bệnh học (phát triển bệnh)

Vi rút varicella-zoster (từ đồng nghĩa: vi rút varicella-zoster (VZV) - cũng đánh vần là vi rút varicella-zoster và được gọi là người herpes virus-3)) được truyền qua đường sinh khí hoặc dưới dạng nhiễm trùng vết bẩn và xâm nhập vào cơ thể qua màng nhầy hoặc kết mạc. Từ đó, nó đi đến bạch huyết nút, nơi nó nhân lên rất nhiều và sau đó chủ yếu ảnh hưởng đến ganlá lách. Trong đợt nhiễm virus thứ hai (giai đoạn tổng quát của bệnh nhiễm virus theo chu kỳ, có liên quan đến sự định cư, nhân lên và lây lan của virus qua đường máu), nó đi vào toàn bộ cơ thể. Do tế bào học của vi rút, mô tả thay da xảy ra. Diaplacental (đi qua nhau thai) có thể bị nhiễm trùng.

Căn nguyên (nguyên nhân)

Nguyên nhân hành vi

  • Tiếp xúc với những người bị bệnh thủy đậu
  • Vệ sinh không đầy đủ