Viết Đối với chúng tôi

Bạn có đủ điều kiện và muốn làm việc với chúng tôi không? Bạn có tài năng về viết lách và nền tảng về y tế? Nếu vậy, vui lòng sử dụng liên hệ từ để liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia nhóm tác giả ngày càng phát triển của chúng tôi. Đội ngũ lớn của chúng tôi bao gồm nhiều chuyên gia y tế - từ các bác sĩ với các chuyên khoa khác nhau đến các nhà vật lý trị liệu, nhà tâm lý học, chuyên gia dinh dưỡng và nhà khoa học y sinh.