Đau cơ xơ hóa: Phòng ngừa

Để ngăn ngừa – hội chứng đau xơ cơ), cần phải chú ý đến việc giảm cá nhân Các yếu tố rủi ro.

Các yếu tố rủi ro hành vi

 • Tiêu thụ chất kích thích
  • Thuốc lá (hút thuốc lá)
 • Hoạt động thể chất
  • Không hoạt động thể chất
 • Tình hình tâm lý - xã hội
  • Căng thẳng cảm xúc
  • Căng thẳng ở nơi làm việc
 • Thừa cân (BMI ≥ 25; béo phì).