Hyperhomocysteinemia: Liệu pháp vi chất dinh dưỡng

Trong khuôn khổ y học vi chất dinh dưỡng (các chất quan trọng), các chất quan trọng sau đây (vi chất dinh dưỡng) được sử dụng để hỗ trợ điều trị.

  • Vitamin B12
  • Vitamin B6
  • Folic acid

Các khuyến nghị về chất quan trọng trên được tạo ra với sự trợ giúp của các chuyên gia y tế. Tất cả các tuyên bố đều được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khoa học với mức độ bằng chứng cao. Cho một điều trị khuyến cáo, chỉ các nghiên cứu lâm sàng với mức độ bằng chứng cao nhất (cấp 1a / 1b và 2a / 2b) được sử dụng, do ý nghĩa cao của chúng chứng minh khuyến cáo điều trị.