DVD bài tập yoga cho người mới bắt đầu | Yoga cho người mới bắt đầu

DVD bài tập yoga cho người mới bắt đầu

DVD thường xuyên được giới thiệu trên Internet và trên các tạp chí (phòng tập thể dục tạp chí thời sự, yoga tạp chí) để có thể thực hiện và học hỏi bài tập yoga không có phòng tập yoga. Tất nhiên, một đĩa DVD với các hình ảnh động và chủ yếu là hướng dẫn chuyên nghiệp là một cách tốt để người mới bắt đầu làm quen với các bài tập và asana, nhưng bạn phải lưu ý rằng các nhận xét thường đề cập đến những lỗi thường mắc phải, nhưng không phải hành vi cá nhân. của thiền sinh. DVD không thể thay thế một yoga huấn luyện viên nhìn thấy yogi và có thể trực tiếp kiểm soát và cải thiện. Tuy nhiên, có rất nhiều DVD chuyên nghiệp cung cấp các bài tập cho mọi cấp độ yoga.