Trên toa thuốc có gì? Aut idem & Co.

Dược sĩ chỉ có thể phân phát thuốc theo toa nếu có đơn hợp lệ. Thuốc không kê đơn cũng có thể được bán mà không cần kê đơn (“không kê đơn”, OTC).

Đối với công ty bảo hiểm y tế, đơn thuốc chứng minh việc mua thuốc tại nhà thuốc là hợp lý về mặt y tế. Theo quy định, các công ty bảo hiểm y tế chỉ hoàn trả chi phí thuốc khi xuất trình đơn thuốc của bác sĩ.

Ai được phép cấp đơn thuốc?

Đơn thuốc chứa những thông tin gì?

Nhà thuốc chỉ được phép nhận đơn thuốc có các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ và chức danh chuyên môn của bác sĩ
 • Ngày phát hành
 • Tên thuốc, dạng thuốc (ví dụ viên nang, thuốc nhỏ, v.v.) và số lượng hoạt chất trên một đơn vị (ví dụ viên nén, ống tiêm, v.v.)
 • Số lượng miếng hoặc kích thước gói
 • Họ, tên và địa chỉ của bệnh nhân
 • Thời hạn hiệu lực (chỉ đối với đơn thuốc tư; không có ghi chú này, đơn thuốc tư nhân có giá trị trong ba tháng)
 • Chữ ký của bác sĩ
 • Công thức giới thiệu “Rp.”, viết tắt của từ “công thức” trong tiếng Latin (= “lấy”).
 • Số điện thoại của bác sĩ để được giải đáp.
 • Hướng dẫn dành cho bệnh nhân (ký tên, viết tắt “S.”), ví dụ: “S. Uống một viên mỗi ngày vào bữa trưa.”
 • Trường hợp kê đơn cho trẻ em: tuổi của trẻ

Quy định “Aut-idem”

Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa bệnh nhân có bảo hiểm theo luật định và tư nhân:

 • Bảo hiểm y tế theo luật định: Nếu không đánh dấu vào ô “Aut-idem”, dược sĩ thường phải cung cấp cho bệnh nhân một chế phẩm có cùng hoạt chất nhưng có giá thành thấp hơn (thuốc gốc).

“noctu”

Đơn thuốc GKV (đơn thuốc tiền mặt)

Bác sĩ có thể kê toa tối đa ba loại thuốc theo đơn của bảo hiểm y tế. Công ty bảo hiểm y tế chi trả chi phí thuốc theo quy định trong tối đa bốn tuần sau ngày cấp. Sau đó, đơn thuốc vẫn có thể được sử dụng làm đơn thuốc riêng trong hai tháng - điều này có nghĩa là bệnh nhân vẫn có thể mang thuốc đến nhà thuốc trong thời gian này nhưng sau đó phải tự thanh toán toàn bộ chi phí thuốc.

Đơn thuốc tư nhân

Không có hình thức cụ thể được yêu cầu cho một đơn thuốc tư nhân. Chỉ cần cung cấp tất cả các thông tin bắt buộc thì một tờ giấy không chính thức là đủ. Tuy nhiên, rất thường xuyên, các bác sĩ sử dụng đơn thuốc màu xanh lam cho đơn thuốc riêng, tương tự như đơn thuốc màu hồng của bảo hiểm y tế. Điều này giúp các công ty bảo hiểm y tế dễ dàng lập hoá đơn hơn. Đơn thuốc thường có thể được mua tại nhà thuốc tối đa ba tháng sau ngày cấp.

Đơn thuốc gây nghiện

Đơn thuốc màu vàng được sử dụng cho cả bệnh nhân có bảo hiểm theo luật định và tư nhân. Nó chỉ có hiệu lực trong bảy ngày.

Đơn thuốc xanh

Trên đơn thuốc màu xanh lá cây, bác sĩ có thể viết ra các loại thuốc không kê đơn (và bao nhiêu tùy thích) mà bác sĩ kê cho bệnh nhân. Bệnh nhân phải tự chi trả các khoản chuẩn bị.

Đơn thuốc xanh có giá trị vô thời hạn. Bệnh nhân cũng có thể mang lại nhà thuốc sau khi “đổi” để sử dụng lại nếu cần thiết.