Vitamin K: Tương tác

Tương tác của vitamin K với các vi chất dinh dưỡng khác (các chất quan trọng):

Vitamin A và vitamin E

Liều cao của vitamin Avitamin E ảnh hưởng đến vitamin K sự trao đổi chất. Về vấn đề này, đủ vitamin A can thiệp vào vitamin K hấp thụ, trong khi một dạng của vitamin E (tocopherol quinon) ức chế enzym carboylase phụ thuộc vitamin K.