Vitamin D: Tương tác

Tương tác của vitamin D với các vi chất dinh dưỡng khác (các chất quan trọng):

Calcium

Bảo dưỡng huyết thanh canxi cấp độ trong máu - trong một mức máu hẹp - rất quan trọng đối với hệ thần kinh, phát triển xương và duy trì mật độ xương. Vitamin D có trách nhiệm sử dụng hiệu quả canxi Trong quá trình này. Các thụ thể tuyến cận giáp đo huyết thanh canxi cấp độ và phát hành hormone tuyến cận giáp (PTH) khi nồng độ canxi huyết thanh quá thấp. Sự gia tăng PTH làm tăng hoạt động của enzym 25-OH-D3-1-hydroxylase trong thận, do đó làm tăng sản xuất 1,25- (OH) 2-D3 (canxitriol/ active vitamin D).
Tăng sản xuất 1,25- (OH) 2-D3 (calcitriol) bình thường hóa nồng độ canxi huyết thanh như sau:

  • Cải thiện hấp thụ canxi được cung cấp hàng ngày từ thức ăn.
  • Tăng cường huy động canxi từ xương vào máu.
  • Cải thiện sự phục hồi canxi trong thận