Rách dây chằng đầu gối - Bài tập 3

“Kéo căng dây chằng”. Đặt người bị ảnh hưởng Chân kéo dài trên một độ cao. Bây giờ cố gắng nắm chặt mũi bàn chân bằng cách nghiêng phần trên của bạn.

Giữ căng ở phía sau của bạn đùi (gân kheo) trong 10 giây và lặp lại bài tập sau khi nghỉ ngắn. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.