Rách dây chằng - Bài tập 5

Phơi chân: Từ tư thế đứng, thực hiện động tác nhào người dài về phía trước với người bị ảnh hưởng Chân. Đầu gối không được chiếu ra ngoài các đầu bàn chân. Đồng thời, đầu gối sau hạ thấp xuống đất.

Ở vị trí thấp, bạn có thể thực hiện các chuyển động rung nhỏ hoặc đẩy mình trở lại tư thế đứng. Đầu gối trước phải được giữ ổn định liên tục trong quá trình tập và không được lệch sang một bên. Tạo 3 x 15 whl.

mỗi bên. Quay lại bài viết Các bài tập trong trường hợp chấn thương bên trong /dây chằng bên ngoài của đầu gối chung.