Rối loạn nhân cách chống xã hội

Rối loạn nhân cách xã hội: Mô tả Rối loạn nhân cách xã hội, còn được các chuyên gia gọi là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, là một chứng rối loạn nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy hiểm. Một số người bệnh cáu kỉnh đến mức ngay cả một bất đồng nhỏ cũng có thể xúi giục họ thực hiện hành vi bạo lực. Rối loạn nhân cách xã hội đã được nhận thấy rõ ràng ở thời thơ ấu và thanh thiếu niên. Những đứa trẻ bị tra tấn… Rối loạn nhân cách chống xã hội