Ung thư vú – Trợ giúp, Địa chỉ, Tài nguyên

Thông tin chung Thông tin chung về ung thư và ung thư vú nói riêng có thể tìm thấy tại các điểm liên hệ sau: Hiệp hội Ung thư Đức e. V. Kuno-Fischer-Strasse 8 14057 Berlin Điện thoại: 030 322 93 29 0 E-mail: [email được bảo vệ] Internet: www.krebsgesellschaft.de Viện Robert Koch (RKI) Viện Robert Koch Bờ Bắc 20 13353 Berlin Điện thoại: 030 18754-0 Internet:www.rki.de Tiếng Đức … Ung thư vú – Trợ giúp, Địa chỉ, Tài nguyên