moxifloxacin

Sản phẩm Moxifloxacin được bán trên thị trường dưới dạng viên nén bao phim, dung dịch tiêm truyền và thuốc nhỏ mắt (thuốc nhỏ mắt Avalox, Vigamox). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia kể từ năm 1999. Các phiên bản chung của viên nén đã được bán vào năm 2014. Bài báo này đề cập đến đường uống; xem thêm thuốc nhỏ mắt moxifloxacin. Cấu trúc và tính chất… moxifloxacin

Lithium: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng

Sản phẩm Lithium được bán trên thị trường ở dạng viên nén và viên nén giải phóng kéo dài (ví dụ: Quilonorm, Priadel, Lithiofor). Cấu trúc và tính chất Ion liti (Li +) là một cation đơn hóa trị được tìm thấy trong dược phẩm ở dạng các muối khác nhau. Chúng bao gồm lithium citrate, lithium sulfate, lithium carbonate và lithium acetate. Ví dụ, liti cacbonat (Li2CO3, Mr =… Lithium: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng