NSE (Enolase đặc hiệu cho tế bào thần kinh): Ý nghĩa, giá trị bình thường

NSE là gì? NSE viết tắt là viết tắt của “enolase dành riêng cho tế bào thần kinh” hoặc “enolase dành riêng cho tế bào thần kinh”. Enolase là enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa đường. NSE là một phiên bản của enzyme enolase chủ yếu được tìm thấy trong các tế bào thần kinh và trong cái gọi là tế bào thần kinh nội tiết. Tế bào thần kinh nội tiết là những tế bào thần kinh đặc biệt giải phóng hormone hoặc các chất khác… NSE (Enolase đặc hiệu cho tế bào thần kinh): Ý nghĩa, giá trị bình thường