Lisdexamphetamine

Sản phẩm Lisdexamphetamine (LDX) đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào tháng 2014 năm 2007 dưới dạng viên nang (Elvanse). Nó đã có mặt tại Hoa Kỳ từ năm XNUMX (Vyvanse). Dạng bào chế không gây chậm phát triển, không giống như các loại thuốc ADHD khác. Sự phóng thích liên tục đạt được khi chuyển đổi tiền chất. Lisdexamphetamine được phân loại hợp pháp như một chất ma tuý và do đó yêu cầu… Lisdexamphetamine