Bệnh Melioidosis: Mô tả, Triệu chứng, Điều trị

Tổng quan ngắn gọn Bệnh melioidosis là gì? Melioidosis là một bệnh do vi khuẩn chủ yếu xảy ra ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các bác sĩ còn gọi nó là bệnh giả bồ hóng hoặc bệnh Whitmore. Đối với người châu Âu, nó quan trọng như một chuyến du lịch và một căn bệnh nhiệt đới. Triệu chứng: Tùy thuộc vào diễn biến của bệnh, hình ảnh lâm sàng có thể từ hoàn toàn không có… Bệnh Melioidosis: Mô tả, Triệu chứng, Điều trị