Bảo quản lạnh: Tế bào ở trạng thái ngủ đông

Điều gì xảy ra trong quá trình bảo quản lạnh? Nếu tế bào hoặc mô bị loại bỏ khỏi cơ thể, chúng sẽ không còn nguyên vẹn được lâu. Về nguyên tắc, điều tương tự cũng áp dụng như với trái cây hoặc rau quả: sau khi thu hoạch, nó để được một thời gian trong tủ lạnh, nhưng sau đó bắt đầu phân hủy hoặc dùng làm nguồn thức ăn cho vi khuẩn hoặc nấm. … Bảo quản lạnh: Tế bào ở trạng thái ngủ đông