Lodoxamid

Sản phẩm Lodoxamide được bán trên thị trường dưới dạng thuốc nhỏ mắt (Alomide). Thuốc không được đăng ký ở nhiều quốc gia. Cấu trúc và tính chất Lodoxamide (C11H6ClN3O6, Mr = 311.6 g / mol) có trong thuốc dưới dạng lodoxamide trometamol, một dạng bột kết tinh màu trắng có thể hòa tan trong nước. Xem thêm trong trometamol. Hiệu ứng Lodoxamide (ATC S01GX05) có… Lodoxamid