Lithium: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng

Sản phẩm Lithium được bán trên thị trường ở dạng viên nén và viên nén giải phóng kéo dài (ví dụ: Quilonorm, Priadel, Lithiofor). Cấu trúc và tính chất Ion liti (Li +) là một cation đơn hóa trị được tìm thấy trong dược phẩm ở dạng các muối khác nhau. Chúng bao gồm lithium citrate, lithium sulfate, lithium carbonate và lithium acetate. Ví dụ, liti cacbonat (Li2CO3, Mr =… Lithium: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng