Lisinopril: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng

Sản phẩm Lisinopril được bán trên thị trường ở dạng viên nén dưới dạng đơn chất (Zestril, thuốc chung) và dưới dạng kết hợp cố định với hydrochlorothiazide (Zestoretic, thuốc chung). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1989. Cấu trúc và tính chất Lisinopril (C21H31N3O5, Mr = 405.49 g / mol) có trong thuốc dưới dạng lisinopril dihydrat, một dạng bột tinh thể màu trắng có thể hòa tan trong… Lisinopril: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng