Liraglutide

Sản phẩm Liraglutide đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào năm 2009 như một giải pháp để tiêm trong bút đã được điền sẵn (Victoza). Năm 2014, một sự kết hợp liều cố định với insulin degludec đã được phát hành (Xultophy); xem IDegLira. Năm 2016, Saxenda đã được đăng ký để điều trị thừa cân và béo phì. Người kế nhiệm liên quan của nó, semaglutide, không giống như liraglutide, chỉ cần được tiêm… Liraglutide