Bệnh tâm thần phân liệt Hebephrenic: Đặc điểm, Tiên lượng

Bệnh tâm thần phân liệt Hebephrenic: chẩn đoán Bệnh tâm thần phân liệt Hebephrenic thường bắt đầu dần dần trong độ tuổi từ 15 đến 25. Tuy nhiên, nó cũng có thể phát triển muộn hơn. Rối loạn ngôn ngữ và lái xe cũng như suy nghĩ vô tổ chức chiếm ưu thế. Rối loạn tập trung và trầm cảm thường là dấu hiệu đầu tiên của chứng rối loạn khi điểm số ở trường sa sút. Những người bị ảnh hưởng cũng ngày càng trở nên thu mình và bỏ mặc… Bệnh tâm thần phân liệt Hebephrenic: Đặc điểm, Tiên lượng