Haptoglobin: Giá trị trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì

haptoglobin là gì? Haptoglobin là một protein quan trọng trong huyết tương và được sản xuất chủ yếu ở gan. Nó một mặt đóng vai trò là protein vận chuyển cho huyết sắc tố và mặt khác được gọi là protein giai đoạn cấp tính: Chất vận chuyển cho huyết sắc tố Protein giai đoạn cấp tính Protein giai đoạn cấp tính được cơ thể sản xuất dưới dạng… Haptoglobin: Giá trị trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì