Trầm cảm: Trợ giúp cho các thành viên trong gia đình

Người thân nên đối xử thế nào với người bị trầm cảm? Đối với nhiều người thân, việc sống và đối mặt với người trầm cảm là một thử thách. Các thành viên trong gia đình và bạn bè muốn động viên người thân của họ đang bị trầm cảm – nhưng điều đó không hiệu quả. Trầm cảm là một căn bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng lái xe, tâm trạng, giấc ngủ và khả năng cảm nhận khoái cảm, cùng nhiều vấn đề khác… Trầm cảm: Trợ giúp cho các thành viên trong gia đình