Thẻ ID người khuyết tật – Ai đủ điều kiện?

Ai đủ điều kiện? Ở Đức, bất kỳ ai có thể chứng minh được mức độ khuyết tật (GdB) ít nhất 50% đều được coi là khuyết tật nặng (theo Bộ luật An sinh xã hội Đức IX) và được cấp thẻ dành cho người khuyết tật nặng. GdB được xác định theo mức độ ảnh hưởng của tình trạng suy giảm sức khỏe đến cuộc sống hàng ngày. Nó là … Thẻ ID người khuyết tật – Ai đủ điều kiện?