Nha đam trị táo bón và vết thương

Tác dụng của nha đam và các loại lô hội khác là gì? Hai loại lô hội đặc biệt được sử dụng làm thuốc – lô hội (hoặc lô hội barbadensis, lô hội thật) và lô hội ferox (Cape aloe): Chiết xuất khô có vị đắng của lớp lá bên ngoài của cả hai loại lô hội được sử dụng để điều trị táo bón. Hiệu ứng này … Nha đam trị táo bón và vết thương