Rối loạn dị dạng cơ thể: Chẩn đoán, điều trị

Tổng quan ngắn gọn Chẩn đoán: Bảng câu hỏi kiểm tra tâm lý, loại trừ các bệnh có thể gây biến dạng thực tế Triệu chứng: Mối bận tâm tinh thần liên tục với sự thiếu hụt về thể chất, thay đổi hành vi, đau khổ tâm lý Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: Yếu tố tâm lý xã hội và sinh học, trải nghiệm thời thơ ấu, yếu tố rủi ro là lạm dụng, bỏ bê, bắt nạt; Rối loạn hóa học não (chuyển hóa serotonin) được cho là Điều trị: Liệu pháp nhận thức hành vi, điều trị bằng thuốc bằng … Rối loạn dị dạng cơ thể: Chẩn đoán, điều trị