Bài kiểm tra chứng mất trí nhớ MMSE: Quy trình, ý nghĩa

Phát hiện chứng mất trí sớm bằng MMST

MMST (Văn bản trạng thái tâm thần nhỏ) được sử dụng để xác định khả năng nhận thức của người lớn tuổi. Đây là một bài kiểm tra chứng mất trí nhớ được sử dụng rất phổ biến.

Bài kiểm tra trạng thái tâm thần nhỏ bao gồm một bảng câu hỏi đơn giản. Dựa trên các nhiệm vụ khác nhau, các hoạt động của não như định hướng, trí nhớ, sự chú ý, số học và ngôn ngữ được kiểm tra.

Một số nhiệm vụ trong MMST

  • Chúng ta đang sống ở năm nào?
  • Bây giờ là mùa gì?
  • Hôm nay là ngày bao nhiêu?
  • Chúng ta đang ở làng nào?
  • Chúng ta đang ở đâu (ở phòng khám/nhà dành cho người già nào)?
  • Ở tầng nào?

MMST kiểm tra khả năng chú ý và số học bằng cách sử dụng nhiệm vụ sau: “Đếm ngược theo số gia bảy bắt đầu từ 100.” Sau năm phép trừ (93, 86, 79, 72, 65), dừng lại và giám khảo đếm các câu trả lời đúng.

Trong một nhiệm vụ khác, bệnh nhân được cho xem một chiếc đồng hồ đeo tay và hỏi nó là gì. Toàn bộ sự việc sau đó được lặp lại bằng bút chì.

Một nhiệm vụ khác trong MMST bao gồm một mệnh lệnh gồm ba phần để bệnh nhân tuân thủ: “Hãy cầm một chiếc lá trong tay, gấp làm đôi và đặt nó xuống sàn”. Một điểm được trao cho mỗi hành động được thực hiện chính xác.

Trong các nhiệm vụ tiếp theo, bệnh nhân được yêu cầu viết ra bất kỳ câu hoàn chỉnh nào (tự do lựa chọn) (có chủ ngữ và động từ) và vẽ chính xác hai hình ngũ giác giao nhau.

MMST: Đánh giá

  • 20 – 26 điểm: Bệnh mất trí nhớ Alzheimer nhẹ
  • 10 – 19 điểm: Bệnh mất trí nhớ Alzheimer mức độ trung bình
  • < 10 điểm: Bệnh mất trí nhớ Alzheimer nặng

Điểm yếu của MMST

Bởi vì MMST được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng nên nó được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, nó cũng có những khuyết điểm. Ví dụ, MMST không nhạy lắm với những khiếm khuyết nhận thức nhỏ, có nghĩa là rất khó phát hiện chứng suy giảm nhận thức nhẹ với nó.

Một điểm yếu khác của MMST là nó không cho phép đánh giá khác biệt hơn về các khả năng nhận thức khác nhau. Do đó nó thường được kết hợp với các thủ tục kiểm tra khác.