Tóm tắt | Hẹp ống sống - bài tập tại nhà

Tổng kết

Vật lý trị liệu điều trị hẹp ống sống cổ chủ yếu là điều trị triệu chứng. Chỉ định cứu trợ từ các cấu trúc bị nén. Các bài tập như rút lui, cũng có thể được thực hiện rất tốt ở nhà, cũng như vận động nhẹ và kéo dài kỹ thuật phù hợp cho việc này.

Trong vật lý trị liệu, một kế hoạch điều trị được lập và phát triển với bệnh nhân một cách có mục tiêu và định hướng kết quả. Các bài tập được thể hiện và bổ sung bằng các kỹ thuật thủ công của nhà vật lý trị liệu, chẳng hạn như giảm bớt các chuyển động. Chữa bệnh hẹp ống sống cổ không thể thực hiện bằng vật lý trị liệu.

Mở rộng ống tủy sống có thể được thực hiện bằng phẫu thuật. Sau đó, cột sống cổ thường bị bất động trong một thời gian nhất định. Bài tập ổn định và phối hợp tập luyện có thể cải thiện chức năng của cột sống cổ sau phẫu thuật. Việc tập luyện các tác động sau tác động của chèn ép dây thần kinh cũng là một phần của vật lý trị liệu.