Tóm tắt | Khiếu nại ISG khi mang thai - bài tập

Tổng kết

Nói chung, mặc dù các tùy chọn xử lý cho các khiếu nại ISG trong mang thai bị hạn chế, những người bị ảnh hưởng không phải sống với đau. Nhờ một số phương pháp điều trị, có thể kiểm soát đau do khớp sacroiliac gây ra. Việc thực hiện các bài tập khác nhau phù hợp để điều trị cấp tính các vấn đề hiện có cũng như để phòng ngừa và củng cố chung của ISG. Phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ hoặc nhà vật lý trị liệu trước khi thực hiện các bài tập và được thông báo về cách thực hiện đúng.