Tóm tắt | Các bài tập cho vòng bít rôto

Tổng kết

Kể từ khi chúng tôi khớp vai là khớp di động nhất của cơ thể chúng ta, nó không được bảo vệ tốt bởi xương. Nhiệm vụ ổn định được đảm nhận bởi các cơ - Rotator cuff. Nó nằm rất gần với cái đầu của xương cánh tay và nhằm đảm bảo vị trí của khớp nối của chúng tôi trong ổ cắm.

Mô hình Rotator cuff có thể được tăng cường và sự ổn định trong khớp được cải thiện thông qua việc tăng cường có mục tiêu các trục quay bên ngoài và trục quay bên trong, nhưng cũng đặc biệt là thông qua đào tạo ổn định và hoạt động hỗ trợ cũng như đào tạo phối hợp có mục tiêu. Sau khi phẫu thuật, nên bắt đầu nhẹ nhàng để điều trị và tăng cường tập luyện một cách thích hợp. AIDS chẳng hạn như một theraband cũng có thể hữu ích sau này khi lực cản lại cho phép trong khớp được vận hành.

Ngoài chấn thương hoặc thoái hóa Rotator cuff vỡ, một hình ảnh lâm sàng phổ biến là sự cố, cái gọi là hẹp vai, cũng có thể dẫn đến kích ứng hoặc thậm chí làm mòn các điểm gắn của vòng bít quay. Để cải thiện trở lực, vai-cái đầu-các cơ bắp cần được rèn luyện. Có thể đạt được độ ổn định bổ sung bằng cách áp dụng băng kinesiota. Bạn có thể tìm thấy các mẹo hữu ích về Kinesiotape .