Tóm tắt | Các bài tập cho chứng liệt dương vật

Tổng kết

Peroneus paresis là một hội chứng chèn ép dây thần kinh tương đối phổ biến. Những người bị ảnh hưởng bị hạn chế về khả năng di chuyển của chân và kiểu dáng đi. Ngoại trừ trường hợp đứt dây thần kinh hoàn toàn, tiên lượng tốt cho bệnh liệt dây thần kinh. Thường thì các triệu chứng có thể được điều trị bảo tồn bằng vật lý trị liệu, trị liệu bằng điện và, nếu cần thiết, với một thanh nẹp peroneal.