Tóm tắt | Các bài tập cho bệnh Osgood Schlatter

Tổng kết

Có nhiều bài tập chống lại bệnh Osgood Schlatter. Nhiều người trong số họ cũng có thể được thực hiện ở nhà của riêng bạn. Trong giai đoạn đầu của bệnh, dòng bài tập đầu tiên liên quan đến kéo dài các cơ tứ đầu femoris, của chúng tôi đùi kéo dài và thư giãn các phần đính kèm cơ thông qua mục tiêu bài tập kéo dài (ví dụ với blackroll).

Sau này, hoạt động sức mạnh đào tạo với băng tần Thera hoặc thiết bị hỗ trợ bởi máy móc cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong liệu pháp. Ngoài các đầu gối, các cơ của hông cũng nên được xem xét, vì các động tác sai ở khớp này cũng có thể dẫn đến căng thẳng thêm cho đầu gối.