Tóm tắt | Các bài tập cho chứng loạn dưỡng cơ

Tổng kết

Vì không có khái niệm điều trị bằng thuốc đầy hứa hẹn cho chứng loạn dưỡng cơ, các bài tập được thực hiện như một phần của liệu pháp đóng vai trò trung tâm. Chúng cho phép bệnh nhân chủ động làm điều gì đó để chống lại sự tiến triển nhanh chóng của bệnh và lấy lại một chút chất lượng cuộc sống cho chính mình. Thói quen luyện tập hàng ngày và sự hợp tác chặt chẽ với bác sĩ điều trị và các bệnh nhân khác đã giúp nhiều người trong số họ có thêm sức mạnh và dũng khí mới để đối mặt với con đường khó khăn của bệnh tật.