Tóm tắt | Bài tập cho bệnh hen suyễn

Tổng kết

Tóm lại, có thể nói rằng các bài tập điều trị bệnh hen suyễn là một phương pháp hợp lý và hữu ích. bổ sung để điều trị bằng thuốc. Chúng giúp người bệnh chống chọi với bệnh tật tốt hơn và có thể tự can thiệp trong trường hợp lên cơn hen cấp tính. Thông qua các bài tập thở học được trong liệu pháp, họ lấy lại một số quyền kiểm soát cơ thể của mình