Tóm tắt | Các bài tập cho một tổn thương SLAP

Tổng kết

Do chấn thương đột ngột hoặc căng thẳng mãn tính, labrum glenoidale có thể bị thương và ảnh hưởng đến các cơ của vai. Nếu điều kiện nghiêm trọng, phẫu thuật cũng có thể được yêu cầu.