Tóm tắt | Các bài tập cho một tổn thương sụn chêm

Tổng kết

Thấu kính mặt khum tổn thương là một tổn thương phổ biến trong đầu gối và có thể xảy ra sau chấn thương hoặc sau khi quá tải và hao mòn. Tổn thương dẫn đến viêm và đau ở khớp mất chức năng và thường tràn dịch khớp. Các khum Tổn thương có thể được điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật nội soi khớp. Tiếp theo điều trị là phục hồi chức năng vật lý trị liệu mở rộng, trong đó, ngoài việc phục hồi khả năng vận động của khớp thông qua các bài tập vận động, trọng tâm là tăng cường các cơ ổn định đầu gối.

Ưu tiên cao nhất được trao cho phối hợp đào tạo, thông qua đó phản ứng và độ ổn định của đầu gối được đào tạo lại sau một khum tổn thương. Điều trị vật lý trị liệu và các bài tập, mà bệnh nhân thực hiện độc lập, nhằm phục hồi chức năng khớp hoàn toàn nhất có thể và ngăn ngừa sự phát triển của viêm xương khớp ở giai đoạn sau.