Tóm tắt | Các bài tập chống lại sự xa xỉ xương bánh chè

Tổng kết

Vì trật khớp xương bánh chè thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giải phẫu, trước tiên cần phải lập một báo cáo tình trạng chi tiết để điều chỉnh các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra như mất cân đối cơ bắp or Chân trục trặc trục trặc thông qua đào tạo có mục tiêu. Các đầu gối nên duy trì hoặc lấy lại khả năng vận động hoàn toàn, có thể đạt được bằng các bài tập vận động nhẹ. Bài tập tăng cường sức mạnh cho trung thất đùi cơ kéo dài và kéo dài các bài tập cho bên là đặc biệt quan trọng.

Để ổn định xương bánh chè trong ổ trượt của nó, các cơ không chỉ cần được tăng cường mà còn phải được bổ sung bằng các môn thể thao cụ thể phối hợp đào tạo. Việc đào tạo phải được thực hiện một cách nhất quán trong nhiều tháng để đạt được kết quả rõ ràng. Nếu trật khớp xảy ra lần nữa hoặc kèm theo chấn thương xương, xương sụn hoặc dây chằng, điều trị phẫu thuật cũng có thể được chỉ định.