Căng thẳng không lý do | Căng thẳng - Bạn cũng bị ảnh hưởng bởi nó?

Căng thẳng không lý do

Nếu bệnh nhân phàn nàn về căng thẳng mà không có lý do rõ ràng, vỏ thượng thận phải luôn được coi là nguyên nhân có thể gây ra các triệu chứng căng thẳng. Như đã được chỉ ra, vỏ thượng thận sản xuất kích thích tố được giải phóng với số lượng tăng lên trong các tình huống căng thẳng. Vì vậy, nếu vỏ thượng thận bị ảnh hưởng bởi một rối loạn chức năng liên quan đến bệnh, có thể tăng kích thích tố được giải phóng hoặc hormone cortisol, gây ra phản hồi tiêu cực cho việc giải phóng adrenaline, Noradrenalinedopamine (nghĩa là khi cơ thể xác định rằng một lượng đủ kích thích tố có mặt, nó tiết ra cortisol để ngăn chặn việc giải phóng các hormone.

Cortisol do đó là một loại chất điều chỉnh căng thẳng). Nếu có vấn đề trong hệ thống này, điều này có thể dẫn đến các triệu chứng căng thẳng, sau đó thường xảy ra mà không có lý do rõ ràng. Một khả năng khác là người bị ảnh hưởng đã sống chung với căng thẳng trong một thời gian dài.

Thông thường, ứng suất vĩnh viễn xảy ra trong 3 giai đoạn:

  1. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi vẫn cực kỳ hiệu quả trong các tình huống căng thẳng và cơ thể hoạt động hết tốc lực.
  2. Giai đoạn tiếp theo là một loại giai đoạn thích nghi, trong đó cơ thể đã quen với sự căng thẳng liên tục và sự tỉnh táo liên tục. Những tình huống căng thẳng, có thể không còn được cơ thể cảm nhận như vậy nữa.
  3. Trong giai đoạn thứ ba là tình trạng kiệt sức nghiêm trọng và nhiều triệu chứng căng thẳng có thể xảy ra đồng thời. Đối với những người bị ảnh hưởng, có thể tình trạng căng thẳng thực tế đã xảy ra từ lâu và thực sự không có lý do gì gây ra căng thẳng vào lúc này.

Kiểm tra căng thẳng

Bài kiểm tra mức độ căng thẳng được phát triển bởi hai bác sĩ từ Đại học Mainz để kiểm tra mức độ căng thẳng cá nhân của mỗi người như một phần của kiểm tra y tế dự phòng. Bài kiểm tra bao gồm một loạt các câu hỏi trong đó bệnh nhân bổ sung sự chẩn đoán y khoa của bác sĩ thông qua tự đánh giá và tự đánh giá. Bài kiểm tra thường được chia thành ba phần.

Dựa trên kết quả, bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán cuối cùng và có biện pháp xử lý thích hợp nếu cần thiết.

  1. Phần đầu tiên thảo luận về tiềm năng yếu tố căng thẳng hoặc gánh nặng. Bác sĩ hỏi những câu hỏi như “Bạn có cảm giác rằng bạn đang đối phó tốt với khối lượng công việc của mình không?
  2. Phần thứ hai đề cập đến hậu quả của căng thẳng. Ví dụ, bác sĩ hỏi liệu người bị ảnh hưởng có cảm thấy bị hạn chế trong bất kỳ cách nào trong cuộc sống hàng ngày của họ hay không.
  3. Phần thứ ba của bài kiểm tra đề cập đến cách người đó phản ứng và đối phó với căng thẳng ngay cả trong những tình huống căng thẳng.