Tăng cường cơ cổ

"Hai cằm”Nằm trên sàn trong tư thế nằm ngửa. Kéo giãn cột sống cổ của bạn bằng cách làm hai cằm. Từ vị trí này, nâng phần sau của bạn cái đầu 3-4 mm.

Giữ vị trí này trong 10 giây. Lặp lại bài tập tổng cộng 3 lần. Tiếp tục bài tập tiếp theo