Hẹp ống sống - Bài tập 6

Ép tường: Bạn đứng với gót chân, mông, lưng và bả vai dựa vào tường. Trên tay, bạn cầm một quả nặng (khoảng 1-2 kg) hoặc hai đầu của trị liệu mà bạn đang đứng.

Bây giờ ấn mạnh lưng dưới vào tường trong khi cả hai cánh tay duỗi ra trước cơ thể ngang vai. Sau đó hạ cánh tay xuống một lần nữa và tạo ra 15 Whl. của nó. Tiếp tục bài tập tiếp theo.