Hẹp ống sống - Bài tập 5

Ở tư thế nằm ngửa, ấn mạnh lưng dưới xuống sàn, kéo căng dạ dày. Đầu gối nghiêng một góc 90 ° trong không khí. Một Chân sau đó được kéo căng dưới sự căng cơ bụng và hướng gót chân về phía sàn (không nằm xuống).

Tiếp theo là 10 whl. sau đó là sự thay đổi. Hãy nghỉ 30 giây và lặp lại toàn bộ quy trình một lần nữa. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.