Bệnh ngủ (Trypanosomiasis Châu Phi): Nguyên nhân

Sinh bệnh học (phát triển bệnh)

Trypanosomes nhân lên xung quanh ruột của côn trùng. Sau đó, chúng được truyền qua vết đốt (đau đớn), nhưng cũng qua tiếp xúc với màng nhầy và vết thương. Truyền qua máu cũng có thể được truyền máu, qua cấy ghép, hoặc lây truyền qua đường thai sản (bẩm sinh).

Căn nguyên (nguyên nhân)

Nguyên nhân hành vi

  • Ảnh hưởng chủ yếu đến người dân nông thôn, nhân viên cứu trợ.