Silymarin (Chiết xuất từ ​​cây Kế sữa): Tương tác

Có vừa phải tương tác giữa silymarin và thuốc được chuyển hóa (chuyển hóa) trong gan qua cytochromes P450 2C9. Sử dụng đồng thời silymarin và những thuốc có thể làm chậm quá trình phân hủy và tăng tác dụng cũng như tác dụng phụ của chúng. Hơn nữa, có tương tác giữa cây kế sữa và glucuronid hóa thuốc. Trong trường hợp này, tác dụng của thuốc cũng có thể bị giảm. Silymarin có ảnh hưởng nhỏ đến estrogen bằng cách giảm hiệu quả của những kích thích tố. Ảnh hưởng của cholesterol- Thuốc làm chậm cũng có thể bị suy giảm nhẹ do uống cùng lúc silymarin. Những tương tác có thể xảy ra với liều 140 mg silymarin hoặc 5 g đến 10 g cây kế sữa. Do đó, do liều lượng cao, những tương tác này ít có liên quan về mặt lâm sàng.