Silicon: Tình hình cung cấp

Không có dữ liệu đại diện nào tồn tại cho silicon Tương tự như vậy, không có khuyến nghị nào từ DGE cho việc tiêu thụ hàng ngày siliconDo đó, rất tiếc, không thể đưa ra tuyên bố nào về tình hình cung cấp với silicon trong dân số Đức.