Thêm vai

"Vai sự bổ sung”Ngồi hoặc đứng cạnh một cái bàn và đặt cái cánh tay trên đó. Vai sẽ không được kéo lên. Thân trên của bạn thẳng đứng, vai kéo xuống phía sau.

Nhấn của bạn cánh tay chắc chắn vào miếng đệm và giữ căng trong 5-10 giây. Bạn sẽ cảm thấy các cơ dưới nách của bạn. Thực hiện 5 lần lặp lại động tác này. Tiếp tục bài tập tiếp theo