Selenium: Tình hình cung cấp

Selenium không được đưa vào Điều tra Dinh dưỡng Quốc gia II (2008). Về lượng selen trong dân số Đức, dữ liệu chỉ tồn tại từ một nghiên cứu của Drobner et al. vào năm 1996.

Về tình hình nguồn cung, có thể nhận định:

  • Trung bình, nam giới dùng 41 µg và nữ giới 30 µg selen mỗi ngày cho chính họ và do đó đạt được lượng tiêu thụ do DGE khuyến nghị.
  • Phụ nữ có thai và cho con bú không có nhu cầu bổ sung selen. Theo đó, trung bình phụ nữ mang thai và cho con bú cũng đạt được khuyến nghị về lượng selen.

Vì các khuyến nghị về lượng của DGE dựa trên nhu cầu của những người khỏe mạnh và cân nặng bình thường, nên một yêu cầu bổ sung của cá nhân (ví dụ như do thuốc, Genussmittelkonsum, thuốc dài hạn, v.v.) có thể cao hơn các khuyến nghị về lượng của DGE.