Rotator Cuff Rupture - Bài tập 3

"Vòng quay bên ngoài theraband”Giữ Theraband bằng cả hai tay. Các cánh tay trên được cố định vào phần trên cơ thể và uốn cong 90 ° ở khớp khuỷu tay. Kéo dải ra ngoài ở cả hai đầu bằng cách thực hiện vòng quay bên ngoài của vai.

Thực hiện 2 lượt với 15 lần lặp lại mỗi lượt. “Xoay ngoài - từ gập gối” Giả định tư thế gập gối. Thân trên hơi cong về phía trước và mông đẩy về phía sau.

Hai tay dang rộng ngang vai với khuỷu tay 90 °. Di chuyển cẳng tay của bạn về phía sau và lên trên mà cánh tay trên không thay đổi vị trí của chúng. Thực hiện 2 lượt với 15 lần lặp lại mỗi lượt. Tiếp tục bài tập tiếp theo.