Báo cáo chất lượng từ phòng khám

Chất lượng là gì?

Bệnh viện phân biệt giữa các loại chất lượng khác nhau:

  • Chất lượng kết cấu: Ví dụ, điều này bao gồm trang thiết bị vật chất của bệnh viện, thiết bị kỹ thuật, bảo trì và thay mới thường xuyên cũng như trình độ chuyên môn của nhân viên, tổ chức triển khai - trên thực tế là mọi thứ cần thiết cho hoạt động.
  • Chất lượng kết quả: Kết quả cuối cùng là gì? Bạn đã khỏi bệnh chưa, vết thương đã dịu đi chưa, vết thương đã lành chưa, nhìn chung bạn có hài lòng không? Nếu bạn không hài lòng, khiếu nại của bạn có được xử lý cẩn thận không? Việc theo dõi và chuyển về nhà và chăm sóc có suôn sẻ không?

Làm thế nào để bạn đo lường chất lượng của một phòng khám?

Ví dụ, một chỉ số chất lượng có thể là tỷ lệ phần trăm bệnh nhân có thể tự đi lại sau một thời gian ngắn sau khi lắp thành công khớp háng nhân tạo (ví dụ: 80%).

Báo cáo chất lượng nói gì?

A. Thông tin áp dụng cho toàn bộ bệnh viện: Việc trình bày bệnh viện có ảnh, nêu tên những người chịu trách nhiệm, người liên hệ kèm theo số điện thoại, địa chỉ e-mail nói lên sự cởi mở và minh bạch với bên ngoài. Cũng được đề cập là:

  • tài trợ (tư nhân, công cộng, phi lợi nhuận),

B. Thông tin về các phòng ban hoặc đơn vị tổ chức, về các phương pháp điều trị được thực hiện và các bệnh được điều trị – trong mỗi trường hợp có thông tin về tần suất, ví dụ, một hoạt động cụ thể được thực hiện trong năm.

Liệt kê là các chẩn đoán thường gặp nhất theo ICD, các hoạt động, kiểm tra, can thiệp được thực hiện thường xuyên nhất theo mã hoạt động (OPS), các lựa chọn điều trị ngoại trú, thiết bị và nhân sự.