Pyridoxine (Vitamin B6): Tình hình cung cấp

Trong Điều tra Dinh dưỡng Quốc gia II (NVS II, 2008), hành vi chế độ ăn uống của dân số đã được điều tra ở Đức và nó đã cho thấy điều này ảnh hưởng như thế nào đến lượng dinh dưỡng trung bình hàng ngày với các chất dinh dưỡng vĩ mô và vi lượng (các chất quan trọng).

Các khuyến nghị về lượng (giá trị tham chiếu DA-CH) của Hiệp hội Dinh dưỡng Đức (DGE) được sử dụng làm cơ sở để đánh giá việc cung cấp chất dinh dưỡng. So sánh lượng dinh dưỡng được xác định trong NVS II với các khuyến nghị của DGE cho thấy vi chất dinh dưỡng nào (các chất quan trọng) thường xuyên bị cung cấp dưới mức cung cấp ở Đức.

Về tình hình nguồn cung, có thể nhận định:

  • 17.5% nam giới và 25% phụ nữ từ 35-50 tuổi không đạt được lượng vitamin B6 khuyến nghị hàng ngày (pyridoxine).
  • Những người đàn ông được cung cấp kém nhất (từ 35-50 tuổi) thiếu 0.4 mg vitamin B6. Điều này tương ứng với sự thiếu hụt hàng ngày 25% lượng khuyến nghị.
  • Những phụ nữ được cung cấp kém nhất (35-50 tuổi) cũng thiếu 0.4 mg vitamin B6. Điều này tương ứng với sự thiếu hụt hàng ngày 29% so với lượng khuyến nghị.
  • Phụ nữ có thai (từ tháng thứ 4 của mang thai) có nhu cầu vượt quá 0.4 mg vitamin B6 hàng ngày so với phụ nữ không mang thai. Tương ứng, những phụ nữ mang thai được cung cấp kém nhất sẽ thiếu 0.8 mg vitamin B6 mỗi ngày.
  • Phụ nữ cho con bú có nhu cầu hàng ngày vượt quá 0.2 mg vitamin B6 so với phụ nữ không cho con bú. Tương ứng, những phụ nữ cho con bú được cung cấp kém nhất có thể thiếu 0.6 mg vitamin B6 mỗi ngày.

Vì các khuyến nghị về lượng của DGE dựa trên nhu cầu của những người khỏe mạnh và cân nặng bình thường, một yêu cầu bổ sung của cá nhân (ví dụ như do ăn uống, tiêu thụ chất kích thích, dùng thuốc dài hạn, v.v.) có thể cao hơn các khuyến nghị về lượng của DGE.